0903.017.098

Van một chiều đĩa Hels

Liên hệ báo giá

  • Áp suất: max 16bar
  • Nhiệt độ: max 250 độ C