0903.017.098

Van cổng đồng nối ren Kitz H / CH / AKH

Liên hệ báo giá

  • Model: FH / CH / AKH
  • Áp lực: 10K
  • Loại kết nối: Nối ren
  • SIZE (inch, mm): 15A ~ 50A