0903.017.098

Ống nối mềm kim loại có vỏ bọc không lưới Hels

Liên hệ báo giá