0903.017.098

Ống nối mềm kim loại có lưới Hels

Liên hệ báo giá