0903.017.098

Ống giãn nở vách dày và chữ nhật Hels

Liên hệ báo giá

Ống giãn nở vách dày và Ống giãn nở chữ nhật HELS

Ứng dụng:

Vật liệu:

Kết nối:

Nhiệt độ: Tối đa 300 0C