0903.017.098

Đồng hồ đo nước sạch Apator JS SMART+

Liên hệ báo giá

  • Model: JS SMART+
  • Áp suất: PN16
  • Nhiệt độ làm việc: 30°C/90°C
  • Kết nối: Ren