0903.017.098

Đồng hồ nước mẹ bồng con Apator Powogaz

Liên hệ báo giá

  • Model: MWN /JS/WS/JM/WM/-NK/-NKP
  • Size: DN50 – DN150
  • Nhiệt độ: 50oC
  • Áp suất: PN16
  • Xuấ xứ: Ba Lan