0903.017.098

Bộ ghi dữ liệu Alia model AFC365

Liên hệ báo giá

  • Model: AFC365
  • Kích thước: 96*96*150 mm
  • Nhiệt độ: -10oC ~ 60oC
  • Bộ nhớ lưu trữ: 8 MB
  • Xuất xứ: Alia