0903.017.098

Bẫy hơi phao Hels

Liên hệ báo giá

  • Nhiệt độ: max. 250 độ C
  • Áp suất: max. 16 bar