0903.017.098

Báo mức kiểu phao từ Finetek FC/FD

Liên hệ báo giá

  • Model: FC/ FD
  • Vật liệu: PVDF, PP, PVC, Inox 304, 316