0903.017.098

Showing all 6 results

Cảm Biến Báo Mức Hels | Chính hãng, Phân Phối Toàn Quốc

Cảm biến – Báo mức Hels được dùng để xác định mức chất lỏng, chất rắn. Có 2 vị trí lắp cảm biến báo mức: lắp ngang và lắp đứng. Trong nhiều trường hợp, sử dụng cảm biến báo mức để thực hiện đóng ngắt bơm nguyên vật liệu vào bồn chứa.

Các loại cảm biến báo mức Hels

  • Báo Mức Lò Hơi
  • Báo Mức Phao Lắp Cạnh
  • Báo Mức Phao Tròn
  • Cảm Biến Mức Điện Cực
  • Công Tắc Dòng Chảy
  • Ống Thủy Báo Mức Lò Hơi
Có thể bạn quan tâm: